Používání státní vlajky sportovními fanoušky při sportovních událostech

Používání státní vlajky České republiky sportovními fanoušky při sportovních událostech.

Sportovní fanoušci jsou nedílnou součástí jakéhokoliv sportu. Svým nadšením a fanděním podporují rozvoj a udržitelnost celého sportovního hnutí. Je pochopitelné, že chtějí vyjádřit svou sounáležitost ke svému oblíbenému sportovci či sportovnímu klubu a potažmo ke svému národu a znázornit tak jejich jméno či název na cedulích, transparentech či jiným způsobem. Mnozí chtějí také vyjádřít národní sounáležitost sportovců tím, že prezentují různé nápisy na české vlajce. Tento způsob propagace je však velice nevhodný. Dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů, mimo jiné zakazuje opatřovat státní vlajku ČR jakýmkoli textem, vyobrazením, obrazem, znakem nebo odznakem. I když v mnoha případech sportovní fanoušci neužívají přímo státní vlajku ČR tak, jak ji vymezuje § 4 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ale její napodobeninu s jiným poměrem stran (případně i jinou velikostí modrého klínu), i tak je vkládání textu velice nevhodné a nedůstojné a ponižuje hrdost, národní inteligenci, vlastenectví a celkově nepřispívá k důstojnosti užívání české státní symboliky. V této souvislosti je třeba poukázat na to, že sportovní utkání sledují často i děti a mládež, kterým se tak dostává do podvědomí, že popisovat státní vlajku ČR je normální. V hodinách občanské výchovy se přitom učí pravý opak. Takový stav jistě není žádoucí. Dodržování těchto základních pravidel jistě nepřinese sportovním fanouškům úbytek sportovního nadšení, ale naopak pozdvihne národní hrdost a to i k českému sportu, který tak může být s národní hrdostí prezentován celému světu.

Pro sportovní fanoušky:

  • Na vlajku se nepíše! (Nepřichází v úvahu na vlajku tisknout název klubu či jméno sportovce a pod.)
  • Vlajku neválíme po zemi!
  • Dbáme na správné držení vlajky!
  • Buď hrdým sportovním fandou!

Zákon zakazuje opatřovat státní vlajku ČR jakýmkoli textem, vyobrazením, obrazem, znakem nebo odznakem.

Vkládání textu na státní vlajku či její napodobeninu je velice hloupé, nevhodné, nedůstojné a ponižuje národní inteligenci, hrdost, vlastenectví a celkově nepřispívá k důstojnosti užívání české státní symboliky. Jsi-li vlastenec, prezentuj svou vlast hrdě, důstojně a inteligentně. Ukazuj světu, že patříme mezi elitu.

Pro fanoušky se nabízí malý kompromis. Je možné použít tzv. napodobeninu české vlajky  s přítiskem. Jedná se o napodobeniny vlajky České republiky s přítiskem umístěným pod vlajkovým listem. Pro nápis (přítisk) je ponechána plocha v dolní části vlajky. V horní části je natištěna napodobenina české vlajky. Volba takovéhoto způsobu je více vhodnější a kulturnější.

napodobenina české státní vlajky nejen pro sportovní fanoušky.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *