Nevhodné napodobeniny české státní vlajky

Napodobeniny české státní vlajky jsou často vyvěšovány svisle na korouhvi s volným kolmým, popřípadě otočným ráhnem. Tento způsob vyvěšování je sice oblíben, avšak pro vyvěšení státní vlajky zcela nevhodný. Tento způsob neumožňuje důstojné vztyčení a spuštění státní vlajky. Způsob vyvěšování státní vlajky nemůže být nikdy libovolný a měl by se řídit dle zákona § 9 č. 352/2001 Sb. Státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování (na to by mělo být pamatováno i při výběru stožáru a způsobu ukotvení vlajky). Tento typ vyvěšení se v praxi příležitostně objevuje a to i společně s vyvěšením firemní či reklamní vlajky. Občas je také možno vidět, že rozměr napodobeniny české vlajky je přizpůsoben rozměrům firmení vlajky. Firemní a především reklamní vlajky musí být vždy vyvěšeny odděleně od státní vlajky. Nikdy nemůže být poměr stran české vlajky přizpůsoben firemní vlajce, ale naopak. Poměr stran firemních vlajek by měl odpovídat poměru stran české vlajky, což je 2:3.