Vyvěšování české státní vlajky

Pořadí při vyvěšování dle významnosti vlajek

Pořadí při vyvěšování se řídí dle významnosti vlajek. Za nejvýznamnější jsou považovány vlajky státní. Při vyvěšování vlajek na českém území nejčestnější a nejvýznamější místo zaujíma vždy vlajka České republiky, další místa zaujímají vlajky jiných států a to dle abecedního pořadí. Poté je nasledné pořadí určeno pro další vlajky. Obecné vyvěšování vlajek vychází z níže uvedeného pořadí.

 1. Česká státní vlajka
 2. Vlajky jiných států
 3. Vlajka EU
 4. Vlajky krajů
 5. Vlajky měst a obcí
 6. Vlajky městských částí nebo obvodů
 7. Vlajky mezinárodních organizací
 8. Vlajky národních organizací
 9. Vlajky firemní – školské, soukromé splečnosti atd.
 10. Ostatní vlajky – historické, příležitostné

Při vyvěšování české státní vlajky s ostatními vlajkami na českém uzemí je vždy česká státní vlajka vztyčena jako první a spuštěna jako poslední.

příklad č.1
příklad č. 2
příklad č.3

Vyvěšování různých státních vlajek

 • Při vyvěšování české státní vlajky s vlajkou jiného státu je čestné místo pro českou vlajku vlevo z čelního pohledu na budovu (§ 8 zákona č. 352/2001 Sb.). Státní vlajka jiného státu je vyvěšena vpravo vedle české. Jsou-li vyvěšeny dvě různé státní vlaky před budovou, popřípadě na průčelí budovy, je také možné zároveň vyvěsit samostatně českou státní vlajku na střeše budovy, jelikož toto umístění není chápáno jako nadřazení nad vlajkou jiného státu. Jestliže je k dispozici více stožárů, lze využít všechny stožáry a to tak, že státní vlajky budou vyvěšeny střídavě, avšak českých vlajek nesmí být méně než vlajek jiného státu.
 • Vyvěšujeme-li českou státní vlajku se státními vlajkami jiných států v lichém počtu tři nebo pět vlajek, čestné místo české vlajky je uprostřed podle § 9 zákona č. 352/2001 Sb. Ostatní vlajky jsou vyvěšeny střídavě vlevo a vpravo od české vlajky v abecedním pořadí. (3C-1A-CZ-2B-4D)
 • Vyvěšujeme-li čtyři státní vlajky, česká vlajka je umístěna vlevo v prostřední dvojici a ostatní vlajky jsou vyvěšovány střídavě vpravo a vlevo od české vlajky v abecedním pořadí dle § 9 zákona č. 352/2001 Sb. ( 2B-CZ-1A-3C)
 • Jsou-li s českou vlajkou vyvěšovány více jak čtyři státní vlajky jiných států, vyvěšujeme vlajky podle § 9, písm. d). Čestné místo pro českou vlajku je na začátku řady vlevo při pohledu na budovu. Další vlajky jsou vyvěšovány v abecedním pořadí. Řadu vlajek je možné uzavřít další českou vlajkou. Tento způsob vyvěšování platí pro lichý i sudý počet vlajek. (CZ-1A-2B-3C-4D-5E-6F)


Vyvěšování vlajky Evropské unie se státními vlajkami

 • Při vyvěšování jedné vlajky České republiky současně s jednou vlajkou Evropské unie je čestné místo pro českou vlajku vlevo z čelního pohledu na budovu, před kterou jsou vlajky umístěny. Vlajka Evropské unie není nadřazena české státní vlajce, a proto je vyvěšena na pravé straně od české vlajky.
 • Je-li vyvěšena česká vlajka společně s vlajkou jiného státu a vlajkou EU, česká vlajka je umístěna uprostřed na nejčestnějším místě podle zákona č. 352/2001 Sb.; druhé místo zaujímá vlajka jiného státu vlevo od české vlajky a na třetím místě vpravo od české vlajky je vlajka EU, protože státní vlajky jsou nadřazeny vlajce EU.
 • Vyvěšujeme-li jednu českou státní vlajku se dvěma vlajkami jiných států současně s vlajkou EU, je česká vlajka umístěna na nejčestnějším místě, na druhém místě vlevo od české vlajky je umístěna vlajka jiného státu a vpravo od české vlajky je umístěna další vlajka cizího státu a to v českém abecedním pořadí. Jelikož jsou státní vlajky nadřazeny vlajce EU, vlajka Evropské unie je umístěna na posledním místě, což vyplývá ze zákona č. 352/2001 Sb.
příklad č.2
příklad č.2

Vyvěšování firemních vlajek

 • Vyvěšujeme-li českou státní vlajku s firemní vlajkou, je čestné místo pro českou vlajku vlevo z čelního pohledu na budovu.
 • Při vyvěšení vlajky Evropské unie s českou vlajkou a s firemní vlajkou je česká vlajka umístěna uprostřed, což je nejčestnější místo. Vlajka EU je na druhém místě vlevo, firemní vlajka vpravo od české vlajky z čelního pohledu na objekt.
 • Vyvěšujeme-li společně s firemní vlajkou dvě státní vlajky, česká vlajka je uprostřed na nejčestnějším místě, druhá státní vlajka je umístěna vpravo, firemní vlajka vlevo od české vlajky z čelního pohledu na objekt. Jsou-li k použití čtyři stožáry, můžeme vyvěsit dvě firemní vlajky na 3. a 4. pořadí.
 • Vyvěšujeme-li firemní vlajku se dvěma státními vlajkami a s vlajkou Evropské unie, platí obvyklá pořadí vlajek: státní vlajky – vlajka Evropské unie – firemní vlajka.
příklad č.1
příklad č.2
příklad č.3
příklad č.4
příklad č.5

Jestliže není možné přizpůsobit firemní vlajku poměrem stran státní vlajce, je nutné firemní vlajku vyvěsit odděleně od státních vlajek. Při odděleném vyvěšení firemní vlajky můžeme vyvěsit i větší počet těchto vlajek.

Vlajkové žerdě na budovách

Českou státní vlajku můžeme vyvěsit na budově na pevně přichycené šikmé žerďové tyči, nebo můžeme vlajku použít ve formě praporu pevně přichyceného na žerdi. Prapor může být vysunut vodorovně ze střechy, z okna či balkonu směrem do ulice. V tomto případě neplatí ustanovení § 9 písmena b) zákona č. 352/2001 Sb.

státní vlajka vyvěšená z okna

Při svislém vyvěšení je bílá barva nalevo, červená napravo a modrý klín nahoře.


Čestné místo při vyvěšování české státní vlajky se státními vlajkami jiných států

schéma – vyvěšování dle abecedního pořadí z čelního pohledu na objekt

 • vyvěšení dvou státních vlajek: (CZ-A)
 • vyvěšení tří nebo pěti státních vlajek: (C-A-CZ-B-D)
 • vyvěšení čtyř státních vlajek: (B-CZ-A-C)
 • vyvěšení více než pěti státních vlajek: (CZ-A-B-C-D—-Y-Z) (CZ-A-B-C-D—-Y-Z-CZ)