Úvod

Vyvěšování české státní vlajky a její používání

Státní vlajka České republiky je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti. Je nezbytné, aby jí vždy byla projevována náležitá úcta. Nejzákladnějším projevem takové úcty vůči státnímu symbolu je jeho správné a důstojné používání.

cz-eu

Vyvěšení jedné státní vlajky České republiky a jedné vlajky Evropské unie

cz-singl

Samostatné vyvěšení státní vlajky České republiky na jediném stožáru

foto-hl-3

Vyvěšení jedné státní vlajky a jedné vlajky obce, česká vlajka je na čestném místě vlevo.

pieta

Vyvěšení státních vlajek na pietním místě

Tyto stránky o vyvěšování české státní vlajky a jejím používání mají za cíl působit jako osvěta pro občany ČR a přiblížit základní pravidla.

Jelikož v praxi při vyvěšování české státní vlajky dochází k chybám a omylům, které plynou z nedostatečné informovanosti, což je velmi nevhodné a v některých přípdech i nedůstojné, je účelem těchto stránek poskytnout alespoň základní informace, aby státní vlajka byla vyvěšována vhodným a důstojným způsobem.

Jistě každý, kdo vyvěšuje českou státní vlajku (ať dobrovolně či z povinnosti vyplývající ze zákona), chce, aby tento symbol české státnosti byl užíván v souladu s pravidly a náležitou úctou. Stránky nejsou vytvořeny za účelem jakéhokoliv zisku, nýbrž v dobré víře ku prospěchu široké veřejnosti a k posílení národní hrdosti.