Příklady, otázky a odpovědi

Otázka: Pokud se česká státní vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele a klín směřuje vždy dolů. Proč to tak je? Existuje nějaké historické vysvětlení?
Odpověď: Způsob vyvěšování se řídí podle pravidla, které vychází z heraldických zásad. Barvy české státní vlajky vycházejí z livrejních barev českého krále, které se promítly i do jeho praporu a kladou barvu bílou (stříbrný lev) nad barvu červenou (červený štít). Livrejní barvy jsou odvozeny od barev znaku a kladou vždy barvu figury nad barvu štítu, neboť evidentně pozice nahoře je čestnější než pozice dole. Proto je naše vlajka tvořena bílým pruhem nad pruhem červeným. Protože píšeme zleva doprava (a nikoliv obráceně jako Arabové či Židé), je i levá strana považována za čestnější než pravá. To jsou důvody, proč vexilologická a heraldická etiketa a zákony stanoví, že při svislém vyvěšení české státní vlajky nelze z vodorovné pozice jenom posunout vlajku ve směru hodinových ručiček o 90°, ale je nutno ji i obrátit „na rub“, aby bílý pruh vlajky byl umístěn při čelním pohledu pozorovatele nalevo od červeného.
zdroj: Čvs

Otázka: Na fasádě našeho úřadu máme držáky na státní vlajky. Vlajky máme na krátké žerdi – trubce (systém od firmy STIGA), takže je vyloučené vlajku spouštět na půl žerdi. Viděli jsme v TV, že na budově byla česká státní vlajka a na špičce žerdi měla černou dvoustuhu. Prosím o radu, je-li takový smuteční způsob možné tolerovat.
Odpověď: Je třeba rozlišit vlajku (vztyčovanou pomocí lanka) a praporem (připevněným pevně k žerdi). Pokud vlajka není v době vyhlášení smutku vztyčena, tak se vlajka nejprve normálně vztyčí a přibližně po pěti vteřinách se spustí do poloviny žerdi. Po skončení smutku se vlajka vytáhne až nahoru a poté případně normálně stáhne. Na půl žerdi by měly být vztyčeny všechny vlajky (tedy nejen státní). Prapor, který technicky nelze na půl žerdi spustit, se obvykle doplní černým praporem na samostatné žerdi napravo od státní vlajky (držáky bývají obvykle dva, černý prapor se zasadí do volné tuleje nebo namísto vlajky EU či jiné). Je-li praporů více, černý je vždy na posledním místě z hlediska čestnosti (tedy vždy nejvíce vpravo). Vámi popisovaný způsob vyjádření smutku český právní řád neumožňuje (viz zákon 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 9, písm. j) „na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice“.
zdroj: Čvs

Otázka: Dobrý den. Z jakého důvodu je na bocích armádních vozidel ( tanky, náklaďáky) česká vlajka s modrým klínem vpravo? Děkuji
Odpověď: Na vojenských vozidlech a letadlech nejsou vlajky, ale národní rozlišovací znaky, vlajka je něco jiného. U letadel je znak vždy orientován modrým klínem dopředu ve směru letu, u vozidel je to  obdobné.

(vyhl.č.387/2010 Sb.).