Nevhodné způsoby

Nevhodné způsoby vyvěšování české státní vlajky

Na našem území je často používáno svislé vyvěšení napodobenin české vlajky, kde je k žerdi vlajka přichycena delší stranou, tedy horním okrajem vlajky. Tento způsob je velmi nevhodný a dochází při něm k častým omylům, kdy změna stran může vést k nesprávnémů zavěšení vlajky jak naší tak i zahraniční. V mnoha zemích je tetno způsob zákázán a není vhodné na našem území takto vlajky jiných zemí vyvěšovat. Správný způsob vyvěšování státních vlajek je v základní, vodorovné poloze. Při vyvěšování vlajek se nejčastěji dělají chyby právě u těch nejjednodušších, které tvoří jen dva nebo tři vodorovné pruhy jako je například vlajka Francie a Německa.

 

cz_world

Časté chyby

Níže uvedené příklady ukazují nejčastější chyby. Na prvním obrázku je firemní vlajka nejmenované firmy nesprávně na nejčestnějším místě uprostřed. Druhý obrázek dává na nejčestnější místo vlajku jiného státu, zatímco česká je až na druhém místě. Je-li firma na českém území, musí mít česká vlajka čestné místo bez ohledu na majetkovou účast. Na ostatních obrázcích je sice vlajka na správném místě, ale firemní vlajka má nevhodný poměr stran, který musí být stejný jako má státní vlajka. Zcela nevhodné a chybné je přizpůsobování formátu státní vlajky vlajce firemní. Vždy se musí firemní vlajka přizpůsobit státní.

 

cz_world_fa2

cz_world_fa1

cz_world_fa3

cz_world_fa4

cz_world_fa5