Korouhve

Jestliže je státní vlajka vyvěšena v podobě korouhve, jedná se o napodobeninu vlajky ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb., § 7, odst. 3. Za předpokladu, že list korouhve zakrývá žerď, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele na objekt. V nouzových případech při svislém vyvěšení, kdy není k dispozici žerď ani stožár, lze výjimečně použít vyvěšení z okna či balkonu na příčných převěsech. Nejlépe je však vyvěšovat státní vlajku v základní vodorovné poloze na stožáru či vlajkové žerdi, aby mohla vlajka nerušeně vlát ve volném prostoru, a pokud možno ostatní způsoby používat jen ve výjimečných případech.