Chybné způsoby

Chybný vzhled české státní vlajky

Nejčastější chybou vzhledu české státní vlajky je nesprávná délka klínu. Na obrázku č. 1 má vlajka vlevo a uprostřed klín v rozporu se zákonem, nedosahuje totiž do středu vlajkového listu. Vlajka vpravo má klín se správnou délkou, avšak list vlajky nemá zákonem stanovený poměr stran (zde 1 : 2 namísto správného 2 : 3). Tyto příklady nemohou být označeny jako ,,napodobeniny státní vlajky‘‘ ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb., § 7, odst.  3.

obrázek č. 1

Příklady chybného vyvěšení české státní vlajky nebo korouhve

Níže uvedený obrázek č. 2 ukazuje nesprávné vyvěšení státní vlajky. Vlevo je vlajka chybně červeným pruhem nahoru. Uprostřed je napodobenina státní vlajky nesprávně červeným pruhem vlevo, podobně jako na napodobenině v podobě korouhve s příčným ráhnem. Při obdobném nesprávném navazujícím vyvěšování cizích státních vlajek může dojít k záměnám státních symbolů, což je nežádoucí.

obrázek č. 2