Zákon 3/1993 Sb.,o státních symbolech České republiky

ZÁKON
3/1993 Sb.
České národní rady
ze dne 17.prosince 1992
o státních symbolech České republiky
Změna: 154/1998 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně.

 

Z tohoto zákona především vyjímáme:

 

§ 1
Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
§ 2
Velký a malý státní znak
(1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
(2) Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.
(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
(4) Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.
§ 3
Státní barvy
Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.
§ 4
Státní vlajka
(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.
(2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.
§ 5
Vlajka prezidenta republiky
(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
(2) Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.
§ 6
Státní pečeť
(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“.
(2) Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.
(3) Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.
§ 7
Státní hymna
(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“.
(2) Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.