Pocta státní vlajce od pravých vlastenců

Příznivci Jindřicha Rajchla a dalších protivládních postaviček se sami považují za správné vlastence, jimž jde výhradně o blaho „našich lidí“.

Pro vlastence je vlast vším. Vlast, národ a vlajka. Takže na každé takové demonstraci jsou přítomní vlajkonoši a s mnohými dalšími, kteří svorně a v jednotě hlásají ty nejušlechtilejší vlastenecké hodnoty. Avšak několik vlastenců, demonstrujících na protivládních akcích v režii J. Rajchla, se zachovalo k vlajce nevlastenecky. Jestliže někdo vyvěsí vlajku, jak rozhodně viset nemá, červenou barvou nahoru, to o něčem vypovídá. A o to hůř, že to na této akci nebyl ojedinělý případ.

červenou barvou nahoru NE!

zdroj: Forum24.cz

Related Post