Kdy se vyvěšuje státní vlajka

Státní svátky při kterých se vyvěšuje vlajka ČR

  • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
  • 8. květen – Den vítězství
  • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
  • 28. září – Den české státnosti
  • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Pouze při státních svátcích platí povinnost subjektů vymezených v § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní
symbolů České republiky a o změně některých zákonů, vyvěšovat českou státní vlajku (viz § 7 odst. 1 téhož zákona).

Při ostatních svátcích a významných dnech tato povinnost není. Vyvěšení státní vlajky při těchto dnech je dobrovolné.

Česká státní vlajka musí povinně vlát na budovách úřadů a institucí v den státního svátku. Zákon říká, že vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není nutné ji stahovat.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *