Úvod

Vyvěšování české státní vlajky a její používání

stol let české vlajky

Státní vlajka České republiky je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti. Je nezbytné, aby jí vždy byla projevována náležitá úcta. Nejzákladnějším projevem takové úcty vůči státnímu symbolu je jeho správné a důstojné používání.

Státními symboly se stát prezentuje i ve vztahu k jiným státům, vyjadřuje jimi svou historii, územní vývoj, státoprávní povahu, případně i národní identitu. Podoba státních symbolů má svoje historické opodstatnění.

Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

  • Modrý klín – sahá přesně do poloviny délky vlajky a vždy je umístěn na straně žerdi (stožáru).
  • Bílý pruh – při vodorovném věšení je vždy nahoře a při svislém věšení vlevo.
  • Červený pruh – je umístěn dole a při svislém věšení vpravo.
  • Poměr stran – naše vlajka má obdélníkový tvar s poměrem stran 3 : 2.

Vlajka nesmí být používána v poškozeném či špinavém stavu. Znečištěnou vlajku je možné vyprat a vysušit jen zavěšenou na stožáru.

Po praní se nesmí sušit zavěšená na šňůře od prádla, ale vždy jen na stožáru.

zákon však umožňuje namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.


Vyvěšení jedné státní vlajky České republiky a jedné vlajky Evropské unie.

Vyvěšení státních vlajek na pietním místě.

Samostatné vyvěšení státní vlajky České republiky na jediném stožáru.

Vyvěšení jedné státní vlajky a jedné vlajky obce, česká vlajka je na čestném místě vlevo.

Tyto stránky o vyvěšování české státní vlajky a jejím používání mají za cíl působit jako osvěta pro občany ČR a přiblížit základní pravidla.

Jelikož v praxi při vyvěšování české státní vlajky dochází k chybám a omylům, které plynou z nedostatečné informovanosti, což je velmi nevhodné a v některých přípdech i nedůstojné, je účelem těchto stránek poskytnout alespoň základní informace, aby státní vlajka byla vyvěšována vhodným a důstojným způsobem.

Jistě každý, kdo vyvěšuje českou státní vlajku (ať dobrovolně či z povinnosti vyplývající ze zákona), chce, aby tento symbol české státnosti byl užíván v souladu s pravidly a náležitou úctou. Stránky nejsou vytvořeny za účelem jakéhokoliv zisku, nýbrž v dobré víře ku prospěchu široké veřejnosti a k posílení národní hrdosti.


Reklama